Usługi księgowe

Usługi księgowe oferowane są dla firm z Łodzi i okolic. Biuro rachunkowe Delta oferuje usługi w zakresie kompleksowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych dowolnych spółek prawa handlowego, spółek osobowych i firm prywatnych, a także prowadzenia pełnej obsługi kadrowo-płacowej.

KSIEGI RACHUNKOWE

 • ewidencje operacji gospodarczych na kontach
 • przygotowanie sprawozdań finansowych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych VAT-7, VAT-UE
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i WNIP
 • obliczanie zaliczek na podatek PIT/CIT
 • informowanie o stanie należności i zobowiązań

PODATKOWA KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Kto może prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów?

 1. osoby fizyczne, które osiągają przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej i jako formę opodatkowania przychodu wybrały zasady ogólne lub podatek liniowy
 2. spółki jawne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych, spółki partnerskie, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości w walucie polskiej 1 200 000 euro.

Zakres usług dotyczy:

 • Ewidencja dokumentów księgowych kosztów i przychodów
 • Ewidencja podatku od towarów i usług
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych VAT-7/VAT-7K, VAT-UE
 • Sporządzanie zeznania rocznego PIT-36/PIT-36L

RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH I KARTA PODATKOWA

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą opłacać podatnicy, którzy rozpoczną prowadzenie działalności i wybiorą tę formę opodatkowania, a w przypadku prowadzenia jej w poprzednim roku, jeśli uzyskali przychody z tej działalności w wysokości nieprzekraczającej równowartości 150.000 euro.

 • Ewidencja dokumentów przychodów
 • Ewidencja podatku od towarów i usług
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych VAT-7/VAT-7K
 • Sporządzanie zeznania rocznego PIT-28

 

KADRY I PŁACE

 • prowadzenie akt pracowniczych
 • przygotowanie i rozliczanie wynagrodzeń, rozliczanie zwolnień lekarskich
 • przygotowanie rozliczeń z ZUS wraz z przesyłaniem drogą elektroniczną informacji o wysokości należnych składek
 • sporządzanie dokumentacji związanej z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych i raportów imiennych ZUS dla pracowników
 • prowadzenie i rozliczanie umów cywilnoprawnych
 • przygotowywanie i sporządzanie deklaracji PFRON
 • ewidencje czasu pracy
 • przygotowywanie zaświadczeń na życzenie pracowników
 • sporządzanie deklaracji PIT-4

 

OPŁATY ŚRODOWISKOWE

Pomagam w realizowaniu obowiązku dotyczącego wyliczenia sprawozdań środowiskowych. Dotyczy to Przedsiębiorców, którzy korzystają ze środowiska w zakresie m.in:

 1. wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza – czyli:
  • użytkują samochód w firmie i wliczają w koszty jego paliwo, także dotyczy to maszyn roboczych, pojazdów szynowych, ciągników rolniczych, wózków widłowych
  • posiadają np. kotłownie, agregaty prądotwórcze;
  • prowadzą usługi n: spawania, lakierowanie samochodów,.
 2. poboru wód podziemnych lub powierzchniowych –z własnego ujęcia
 3. wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi
 4. ścieki bytowe, komunalne, przemysłowe, wody chłodnicze i zasolone odprowadzane bezpośrednio do wód lub do ziemi;
 5. składowania odpadów.

URZĄD STATYSTYCZNY

Sporządzanie odpowiednich sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego.