Archiwum Wrzesień 2019

Pracownik od 01.10.2019

Przepis wchodzi w życie od 01.10.2019 r. W okresie od 01.10.2019 r do 31.12.2019 r dotychczas obowiązująca stawka podatku 18% zostaje obniżona o 1% do 17%. Jednocześnie zostają podwyższone koszty uzyskania przychodu z kwoty 111,25 zł miesięcznie na kwotę 250,00 zł miesięcznie. Powyższe zmiany nie będą miały, w tym roku, wpływu na koszt zatrudnienia pracownika.

Read More

SPLIT PAYMENT – Podzielona płatność cz.III

Co, jako podatnicy mamy zrobić ? Przede wszystkim wystawiać fakturę sprzedaży , dotyczącą towarów lub usług z załącznika 15, z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności”. Brak adnotacji obarczone jest sankcją w wysokości 100% wysokości podatku VAT z faktury. Zakupując takie towary pamiętać należy o uregulowaniu płatności w mechanizmie podzielonej płatności. Brak uregulowania zobowiązania w taki sposób

Read More

SPLIT PAYMENT – Podzielona płatność cz.II

Jakich towarów i usług dotyczy split payment: załącznik 15 określa grupę 150 towarów. Spośród nich wyłaniają się takie usługi i towary jak: – usługi budowlane – złom, surowce wtórne, odpady – oleje opałowe, paliwo tankowane do samochodów – metale kolorowe, metale szlachetne, wyroby ze stali – elektronika m.in.: laptopy, netbooki, tablety, dyski twarde, tusze, tonery

Read More

SPLIT PAYMENT – Podzielona płatność cz.I

Przepis będzie obowiązywać od 01 listopada 2019 r. Od tego dnia mechanizm „odwrotnego obciążenia” zastąpi „split payment”. Czyli sprzedający lub kupujący – wszystkie towary i usługi wymienione w załączniku nr 15 (który uchyli załącznik 11, 13 i 14. ) – obowiązani będą do realizowania płatności równej lub wyższej niż 15 000,00 zł w systemie podzielonej

Read More

Biała lista

„Biała lista” – przepis wszedł w życie 01.09.2019 r. Od tego dnia wszystkie płatności równe lub wyższe niż 15 000,00 zł dokonujemy na konto Naszego kontrahenta wskazane na „Białej Liście” udostępnionej przez Ministerstwo Finansów pod adresem https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka Brak wpłaty na wskazane na liście konto powoduje brak możliwości zaliczenia takiego wydatku do kosztu firmy. Jeżeli jednak

Read More