Usługi księgowe

Biuro rachunkowe Delta oferuje usługi w zakresie kompleksowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych dowolnych spółek prawa handlowego, spółek osobowych i firm prywatnych, a także prowadzenia pełnej obsługi kadrowo-płacowej.

KSIĘGI RACHUNKOWE

 • ewidencje operacji gospodarczych na kontach
 • przygotowanie sprawozdań finansowych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych VAT-7, VAT-UE
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i WNIP
 • obliczanie zaliczek na podatek PIT/CIT
 • informowanie o stanie należności i zobowiązań

PODATKOWA KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW (PKPiR)

 • Ewidencja dokumentów księgowych kosztów i przychodów
 • Ewidencja podatku od towarów i usług
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych VAT-7/VAT-7K, VAT-UE
 • Sporządzanie zeznania rocznego PIT-36/PIT-36L

RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH I KARTA PODATKOWA

 • Ewidencja dokumentów przychodów
 • Ewidencja podatku od towarów i usług
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych VAT-7/VAT-7K
 • Sporządzanie zeznania rocznego PIT-28

KADRY I PŁACE

 • prowadzenie akt pracowniczych
 • przygotowanie i rozliczanie wynagrodzeń, rozliczanie zwolnień lekarskich
 • przygotowanie rozliczeń z ZUS wraz z przesyłaniem drogą elektroniczną informacji o wysokości należnych składek
 • sporządzanie dokumentacji związanej z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych i raportów imiennych ZUS dla pracowników
 • prowadzenie i rozliczanie umów cywilnoprawnych
 • przygotowywanie i sporządzanie deklaracji PFRON
 • ewidencje czasu pracy
 • przygotowywanie zaświadczeń na życzenie pracowników
 • sporządzanie deklaracji PIT-4, PIT-4R