Pracownik od 01.10.2019

Pracownik od 01.10.2019

Przepis wchodzi w życie od 01.10.2019 r. W okresie od 01.10.2019 r do 31.12.2019 r dotychczas obowiązująca stawka podatku 18% zostaje obniżona o 1% do 17%. Jednocześnie zostają podwyższone koszty uzyskania przychodu z kwoty 111,25 zł miesięcznie na kwotę 250,00 zł miesięcznie. Powyższe zmiany nie będą miały, w tym roku, wpływu na koszt zatrudnienia pracownika. A dla pracownika oznacza to wyższe wynagrodzenie netto. Przy płacy minimalnej to kwota 42,00 zł miesięczne. Do powyższego przepisu obowiązują przepisy przejściowe. Ze względu na fakt obliczania dochodów w skali roku np: na PIT-37 tj. od 1 stycznia do 31 grudnia wskazane jest zastosowanie stawki 17,75% w ostatnim kwartale 2019 r. Podatek w tej wysokości uchroni pracowników przed dopłatami w rozliczeniu rocznym. Stawkę 17,75% możemy zastosować na pisemny wniosek pracownika. Dodam, iż stawka 32 % nadal obowiązuje po przekroczeniu I progu tj. 85 528,00 zł.

deltabiurorachunkowe