SPLIT PAYMENT – Podzielona płatność cz.I

SPLIT PAYMENT – Podzielona płatność cz.I

Przepis będzie obowiązywać od 01 listopada 2019 r. Od tego dnia mechanizm „odwrotnego obciążenia” zastąpi „split payment”. Czyli sprzedający lub kupujący – wszystkie towary i usługi wymienione w załączniku nr 15 (który uchyli załącznik 11, 13 i 14. ) – obowiązani będą do realizowania płatności równej lub wyższej niż 15 000,00 zł w systemie podzielonej płatności. Podzielona płatność polega na rozdzieleniu kwoty netto i podatku VAT na dwa konta ( system przygotowany od jakiegoś czasu w bankach, przy głównych kontach ). Kwota netto wpłynie nam na konto główne, a podatek VAT na konto, z którego można realizować (ale dopiero od 01.01.2020 r ) wszystkie płatności budżetowe (podatki, zus itp. ). Mali przedsiębiorcy posługujący się swoimi prywatnymi rachunkami bankowymi, będą zobowiązani do założenia kont firmowych tzw. RR rachunków rozliczeniowych.

deltabiurorachunkowe