SPLIT PAYMENT – Podzielona płatność cz.III

SPLIT PAYMENT – Podzielona płatność cz.III

Co, jako podatnicy mamy zrobić ? Przede wszystkim wystawiać fakturę sprzedaży , dotyczącą towarów lub usług z załącznika 15, z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności”. Brak adnotacji obarczone jest sankcją w wysokości 100% wysokości podatku VAT z faktury. Zakupując takie towary pamiętać należy o uregulowaniu płatności w mechanizmie podzielonej płatności. Brak uregulowania zobowiązania w taki sposób grozi sankcją w wysokości 30% wartości VAT z faktury. ( pamiętamy, iż wszystkie rady dotyczą faktur, równych lub wyższych niż 15 000,00 brutto ). Od 01.01.2020 r. taki wydatek nie będzie mógł być kosztem firmy. Podane sankcję dotyczą Spółek. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą będą podlegały z tytułu powyższych uchybień sankcją z kodeksu karno skarbowego do wysokości 720 stawek dziennych. ( stawkę dzienną obliczamy dzieląc uzyskiwany dochód miesięczny, po potrąceniu podatku, przez 30 dni )

deltabiurorachunkowe